Catalunya

Planes El desgavell
Guillamon Continuar el combat
Sales Cartes a Màrius Torres
Rodoreda, Sales Cartes completes (1960-1983)